Κωδικολόγιο Μελαμινών

ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΩΝ
ΑΚΡΙΤΑΣ ArtikaΑΚΡΙΤΑΣ Standard
Ληθαίος Αναγλυφη 16-18mm291 Π9Π6Λούσιος052 Π1
Νάξος 8-18mm260 Π8Π6Λευκίμη /Σαγρέ/Δεσποτάκι *101 Π3-Π2
Πεντάσχοινος 18mm301 Π8Π6Μαύρο Σαγρέ / Δεσποτάκι105 Π3 - Π2
Καρκωτής 8-16mm303 Π8Π6Λούρος 120 Π3
Βοιδομάτης 8-16-18mm316 Π9Π6Ξάνθος ΛΕΙΟ 16mm150
Μπιζάκος323 Π8Π6Νέστος * 8-16-18mm132 Π3
Τιταρήσιος326 Π8Π6Γεροπόταμος 8-18-25mm142
Γρεβενίτης 8-18-18mm327 Π8Π6Πορτοκαλί 8-18-25mm144
Ηριδανός*328 Π1Νέδωνας 8-18-25mm145
Κηρέας 18mm351 Π8Π6Κόκυτας 18mm146
Σαραντάπορος 8-16-18 mm350 Π11Π6Ζαγορίτικος 8-18-25mm147
Καλλαρύτικος 8-16-18mm384 Π8Π6Ξάνθος 16 mm150
Σοφαδίτικος390 Π11Π6Άρδας198 Π6
Τρέμιθος18mmΊναχος203 Π7
Ελισσών 8-16-18mm521 Π8Π6Μυλοπόταμος 8-16-18mm213 Π7
Λουδίας* 16-18 mm718 Π8Π6Αγγίτης 8-16-18mm232 ΛΕΙΟ
Γαλλικός* 8-16-18 mm719 Π8Π6Κραθίς253 ΛΕΙΟ
Αώος *880 Π9Π6Ενιπέας254 Π1
Ερύμανθος* 8-16-18 mm 881 Π9Π6Καλεντίνης 18-25 mm258 Π6
Εδεσσαίος883 Π8Π6Αγραφιώτης *290 Π6
Πάρος 18mm904 Π8Π6Ληθαίος *291 Π6
Νηλέας 8-16-18mm910 Π8Π6Αραχθος302 Π1
Ευρώτας* 18mm911 Π9Π6Αξιός *311 Π1
Τρικεριώτης* 18-25mm912 Π9Π6Καλαμάς *314 Π6
Γαζάνος* 18mm913 Π9Π6Εσούζα329 Π6
Βασιλικός *398 Π11
AKRITAS ALMAΚουρής *399 Π11Π6
Μπέζ ΣΑΓΡΕ 8-18-25mm106 Π3Νίσυρος 18mm415 Π10
Μόρνος119 Π3Μαράθι 18mm523 Π6
Σαντορίνη 18mm555 Π10
TEVER 8 - 16 – 18 mmΑλιάκμονας703 Π1
Vanillia 18mm057Θυαμίς704 Π1
Akasya 8mm085Ηραίος712 Π6
CapuccinoCapuccinoΚερίτης 18mm720 Π7
Dalyan091
Agra103FILOXYL
S. Beyaz1098 -18 -25 mm6702
S. Kalve1108 -18 -25 mm6703
Almeria1118 -18 -25 mm6704
Murano1238 -18 -25 mm6706
Sonnomo 8-16mm1258 -18 -25 mm6801
Pavia 8-16mm126
Inegol1318 - 18 mm3092
*: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΑΚΙΑ POST (ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)

Κωδικολόγιο Μελαμινών

ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΩΝ
ΑΚΡΙΤΑΣ ArtikaΑΚΡΙΤΑΣ Standard
Ληθαίος Αναγλυφη 16-18mm291 Π9Π6Λούσιος052 Π1
Νάξος 8-18mm260 Π8Π6Λευκίμη /Σαγρέ/Δεσποτάκι *101 Π3-Π2
Πεντάσχοινος 18mm301 Π8Π6Μαύρο Σαγρέ / Δεσποτάκι105 Π3 - Π2
Καρκωτής 8-16mm303 Π8Π6Λούρος 120 Π3
Βοιδομάτης 8-16-18mm316 Π9Π6Ξάνθος ΛΕΙΟ 16mm150
Μπιζάκος323 Π8Π6Νέστος * 8-16-18mm132 Π3
Τιταρήσιος326 Π8Π6Γεροπόταμος 8-18-25mm142
Γρεβενίτης 8-18-18mm327 Π8Π6Πορτοκαλί 8-18-25mm144
Ηριδανός*328 Π1Νέδωνας 8-18-25mm145
Κηρέας 18mm351 Π8Π6Κόκυτας 18mm146
Σαραντάπορος 8-16-18 mm350 Π11Π6Ζαγορίτικος 8-18-25mm147
Καλλαρύτικος 8-16-18mm384 Π8Π6Ξάνθος 16 mm150
Σοφαδίτικος390 Π11Π6Άρδας198 Π6
Τρέμιθος18mmΊναχος203 Π7
Ελισσών 8-16-18mm521 Π8Π6Μυλοπόταμος 8-16-18mm213 Π7
Λουδίας* 16-18 mm718 Π8Π6Αγγίτης 8-16-18mm232 ΛΕΙΟ
Γαλλικός* 8-16-18 mm719 Π8Π6Κραθίς253 ΛΕΙΟ
Αώος *880 Π9Π6Ενιπέας254 Π1
Ερύμανθος* 8-16-18 mm 881 Π9Π6Καλεντίνης 18-25 mm258 Π6
Εδεσσαίος883 Π8Π6Αγραφιώτης *290 Π6
Πάρος 18mm904 Π8Π6Ληθαίος *291 Π6
Νηλέας 8-16-18mm910 Π8Π6Αραχθος302 Π1
Ευρώτας* 18mm911 Π9Π6Αξιός *311 Π1
Τρικεριώτης* 18-25mm912 Π9Π6Καλαμάς *314 Π6
Γαζάνος* 18mm913 Π9Π6Εσούζα329 Π6
Βασιλικός *398 Π11
AKRITAS ALMAΚουρής *399 Π11Π6
Μπέζ ΣΑΓΡΕ 8-18-25mm106 Π3Νίσυρος 18mm415 Π10
Μόρνος119 Π3Μαράθι 18mm523 Π6
Σαντορίνη 18mm555 Π10
TEVER 8 - 16 – 18 mmΑλιάκμονας703 Π1
Vanillia 18mm057Θυαμίς704 Π1
Akasya 8mm085Ηραίος712 Π6
CapuccinoCapuccinoΚερίτης 18mm720 Π7
Dalyan091
Agra103FILOXYL
S. Beyaz1098 -18 -25 mm6702
S. Kalve1108 -18 -25 mm6703
Almeria1118 -18 -25 mm6704
Murano1238 -18 -25 mm6706
Sonnomo 8-16mm1258 -18 -25 mm6801
Pavia 8-16mm126
Inegol1318 - 18 mm3092
*: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΑΚΙΑ POST (ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)

Πάγκοι Εργασίας

U 702 ST894100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
U 763 ST764100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
H1145 ST104100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
H 3303 ST104100 x 600 x 38
H 3331 ST104100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
H 3730 ST104100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
F 186 ST94100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
F 187 ST94100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
F 204 ST754100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
F 206 ST94100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
F 221 ST874100 x 600 x 38
F 242 ST104100 x 600 x 38
F 385 ST104100 x 600 x 38
4100 x 920 x 38
F 637 ST164100 x 600 x 38
F 812 ST94100 x 600 x 38