ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
Ε Ι Δ Ο ΣΠ Α Χ Ο Σ
IROKO25mm
40 - 50mm
63 - 80mm
NIANGON25mm
40 - 50mm
63 - 80mm
MERANTI (DARK RED)2 x 6"
3 x 6"