ΞΥΛΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ε Ι Δ Ο ΣΠ Α Χ Ο Σ
ΔΡΥΣ ΛΕΥΚΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 1" FAS
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 2 " FAS
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 3 '' FAS
ΔΡΥΣ ΕΡΥΘΡΑΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 1 " FAS
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 2 " FAS
POPLAR ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 1 " FAS
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 2 " FAS
ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 1 " FAS
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 2 " FAS
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 3 '' FAS
ΚΕΡΑΣΙΑ 1 "
1,5 "
2 "
2,5 "
3 ''
ΚΑΡΥΔΙΑΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 1 '' FAS
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 2 '' FAS