ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΤΩΜΑ
ΕΙΔΟΣΠΟΙΟΤΗΤΑΔΙΑΤΟΜΗ
ΡΑΜΠΟΤΕV12 x 88mm
ΠΑΤΩΜΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝV21 x 139mm