Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2022 εδώ και τα αποτελέσματα χρήσης του 2022 εδώ.