Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2020 εδώ και τα αποτελέσματα χρήσης του 2020 εδώ.