Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2019 εδώ και τα αποτελέσματα χρήσης του 2019 εδώ.