Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2016εδώ.