Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2015 εδώ.