Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2014 εδώ.