Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, Τιμολόγια αξίας άνω των 614,00 €, μπορούν να εξοφλούνται ΜΟΝΟ:

και σε καμμία περίπτωση με μετρητά στο ταμείο .

Το αντίστοιχο όριο στις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης είναι 1.500,00 €.