1. Έλεγχος της αλφαδιάς από τον επιβλέποντα, ήδη από το στρώσιμο των πλακιδίων σε κουζίνα και λουτρό.
 2. Προμήθεια:
  • φύλλων φελλού για την απομόνωση του παρκέ από τσιμεντοκονίες, κασώματα, πλακάκια
  • σχαρών εξαερισμού
  • σιλικονούχου περλίτη για ηχομόνωση (2 - 3 cm γέμισμα)
  • συντηρητικού ξύλου για τα καδρόνια
 3. Πριν την τοποθέτηση:
  • Eπιβάλλεται η παραμονή των δεμάτων του παρκέ επί 15ήμερο στο χώρο, για την εξισορρόπηση της υγρασίας, μεταξύ ξυλείας και περιβάλλοντος.
  • Πέρασμα των καδρονιών με το συντηρητικό ξύλου.
  • Έλεγχος διαρροών στους σωλήνες ύδρευσης και θέρμανσης (μονοσωλήνιου ή συμβατικού)
  • Έλεγχος στεγανότητας στις μπαλκονόπορτες και τις μαρμαροποδιές τους
 4. Τοποθέτηση γίνεται εφ’ όσον επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες και όχι ακραίες θερμοκρασίες (καύσωνες ή παγωνιά)