Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης 2022

24.10.2023

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2022 εδώ και τα αποτελέσματα χρήσης του 2022 εδώ.

Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης 2020

20.12.2021

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2020 εδώ και τα αποτελέσματα χρήσης του 2020 εδώ.

Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης 2019

16.09.2020

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2019 εδώ και τα αποτελέσματα χρήσης του 2019 εδώ.

Ισολογισμός 2017

12.07.2018

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2017 εδώ.

Ισολογισμός 2016

06.06.2017

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2016εδώ.

Ισολογισμός 2015

29.08.2016

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2015 εδώ.

Αγορές με κάρτες

15.01.2016

Από 01/01/2016 δεχόμαστε συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες των διεθνών οργανισμών MASTERCARD , VISA , MAESTRO , DΙΝΕRS και […]

Ισολογισμός 2014

10.06.2015

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2014 εδώ.