Οι συνδυασμοί που σημειώνονται με Χ δεν είναι διαθέσιμοι.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Διαθεσιμότητα ΠεριθωρίωνΚωδικός PVC
0,45mm1 mm2 mm
Λούσιος052 Π1X1941
Λευκιμη101 Π1503
Λευκιμη Δεσποτάκι101 Π2XX503
Λευκίμη Σαγρε101 Π3503
Έβρος102 Π3X207
Νέδα103 Π6714
Μαύρο Σαγρέ105 Π3501
Μόρνος119 Π3715
Λούρος120 Π3X208
Γεροπόταμος142181
Αποσελέμης144720
Νέδωνας145712
Ζαγορίτικος147680
Ίναχος203 Π7X6430
Αγγίτης232X2032
Ενιπέας254 Π1X2886
Βάρδας256 Π6X47-03
Αγραφιώτης290 Π67521
Ληθαίος291 Π66002
Εδεσσαίος 8-16 mm292 Π6XX3020
Τιταρήσιος300 Π7X3428
Αραχθος302 Π1X1903
Αξιός311 Π1X3231
Κόσινθος 8 - 16 mm312 Π6X7013
Καλαμάς314 Π63014
Γρεβενίτης 8 - 16 - 25 mm404 Π7XXXX
Εύηνος 8 - 16 - 18 mm603 Π1X3225
Αλιάκμονας703 Π1X1056
Θυαμίς704 Π11905
Σπερχειός705 Π3X2595
Πηνειός706 Π31801
Αλφειός708 Π3XXXX
Βουραικός710 Π61905
Ηραίος712 Π6X3224
Κομψάτος735 Π61802